Lưu trữ: Brand

Haidilao Việt Nam – Danh sách cửa hàng, menu, bảng giá chi tiết

Haidilao Việt Nam – Danh sách cửa hàng, menu, bảng giá chi tiết

Haidilao là thương hiệu hiệu lẩu hàng đầu đến từ Trung Hoa. Tuy chỉ mới du nhập vào nước ta trong thời gian ngắn nhưng đã chiếm được nhiều hảo cảm từ khách hàng. Thương hiệu lẩu đem đến khách hàng sự chất lượng từ ẩm thực và dịch vụ kết hợp cùng tinh hoa …