Điểm đến: Đà Nẵng

Nhà xe Kim Liên – Số điện thoại, địa chỉ, thông tin tuyến hoạt động

Nhà xe Kim Liên – Số điện thoại, địa chỉ, thông tin tuyến hoạt động

Một trong những nhà xe có kinh nghiệm lâu năm thuộc tỉnh Đà Nẵng thì đề xuất đầu tiên là nhà xe Kim Liên. Với nhu cầu đi lại khá cao của người dân nên nhà xe luôn cải tiến dịch vụ cũng như nâng cao chất lượng xe cộ. Nhờ đó mà nhà xe …